23 februari 2020

Bidt en je zal gegeven worden

Mattheüs 7:7-11 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

Lang geleden heb ik een man ontmoet die mij vertelde dat hij een brandweer geloof had. Hij bad alleen als hij in diepe nood was en er zelf niet meer uit kwam. Ik heb gemerkt dat veel mensen zo in elkaar zitten. En als ik eerlijk ben betrap ik mezelf er soms ook op. Eerst moet er van alles misgaan en er een grote nood ontstaan voordat we tot God gaan bidden. Maar zo heeft God het niet bedoelt. Hij wil ons graag zegenen met goede gaven maar Hij wil dat we Hem er om vragen. Hij wil dat we leren tot de Bron te naderen en het van Hem te verwachten. Zijn kracht is onuitputtelijk en Zijn wijsheid is ondoorgrondelijk. Het is de bedoeling dat we leren leven vanuit onze relatie met God en Hem bij alles betrekken in ons leven. Dan gaan de zegeningen stromen en komen we in onze bestemming. Ons brandweergeloof moet veranderen in een liefdesrelatie en we mogen als een kind onze Papa om hulp vragen bij alles. We mogen trots zijn op onze Papa en dankbaar Zijn goede gaven in ontvangst nemen. God is een liefdevolle Vader die er altijd voor ons is en altijd voor ons klaar staat. Hij wil graag betrokken worden in ons leven en Hij wil ons zegenen met goede gaven. Dus wees vrijmoedig in het vragen om goede gaven.

Johannes 16:24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent zo liefdevol en volmaakt in goedheid. Uw zegeningen zijn ontelbaar en Uw gaven zijn boven alles verheven hier op aarde.
Bij U is alle Wijsheid en Kracht. Bij U is vergeving en genade in overvloed,
In Christus heeft U ons in alles gezegend wat meewerkt aan de bouw van Uw koninkrijk.
Help mij niet te werken in eigen kracht maar steeds bij U te komen om Wijsheid en Kracht, om te vragen om goede gaven die meewerken Uw koninkrijk van liefde te bouwen op aarde.
Leer mij Uw rijkdom te ontdekken en van daaruit te leven.
Maak mij vrijmoedig in het vragen en geef mij meer vertrouwen in Uw verlangen mij te zegenen opdat ik mag leren leven in Uw overvloed tot zegen van mensen en tot eer van Uw naam.
Ik vraag dit U in de naam van Uw zoon Jezus Christus.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal