17 februari 2020

Pas op voor geld

1 Timotheüs 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.
1 Timotheüs 6:6-7 Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.

Veel kwaad in de wereld is gebaseerd op het verlangen naar geld en macht. Ook in ons eigen hart is het verkeerd verlangen naar meer een groot struikelblok voor het leven in zuiverheid en liefde.
Zonder de Liefde van God komt alles in ons leven ten diepste voort uit het verlangen ons ego te streven. Zelfs veel uiterlijk goed uitziende daden zijn gebaseerd op het strelen van ons ego.
Toch is het mogelijk een gezegend leven te leiden waarbij het geld naar je toestroomt en je veel invloed op je omgeving uitoefent zonder in de val te trappen van het egoïsme.
Ik noem dat leven in de stroom van Gods Liefde. Als je leert alles wat je hier op aarde van God gekregen hebt, geld, tijd, positie, geven, enz. in te zetten voor Gods koninkrijk om God en je medemens te dienen vanuit God Liefde, dan kom je niet alleen vrij van geldzucht en verlangen naar macht maar dan zul je gaan ervaren dat God je steeds zal voorzien in middelen die je nodig hebt om Hem te dienen. Je zult in niks tekort komen. Maar steeds alles wat je nodig hebt overvloedig hebben.
Dit pad begint met dankbaarheid en tevredenheid met wat je nu hebt. Begin gewoon te dienen met wat je van God hebt ontvangen ook al is het nog zo weinig en God zal het in je leven gaan vermenigvuldigen totdat het in je leven wordt tot een stroom van God.

Mattheüs 6:33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent de Schepper van hemel en aarde. U bent de Heer van het hemels koninkrijk van Liefde.
Ik dank U voor al het goede wat U mij heeft gegeven hier op aarde. Voor mijn gaven, mijn tijd, mijn middelen en mogelijkheden, mijn positie, mijn kennis en vaardigheden. Ik dank U dat ik deze mag inzetten om U en mijn naaste hiermee te dienen.
Beschijn mijn hart met Uw goddelijk Licht en reinig mijn diepste motieven en intenties met Uw goddelijke Liefde opdat ik mag leren te leven vanuit Uw Liefde in alles wat ik doe en denk.
Ik keer mij af van mijn verkeerde verlangens naar meer geld en macht en richt mij op Uw koninkrijk van Liefde.
Heer Jezus maak mij vrij en los van de wereld en vul mij met Uw Geest opdat ik de wereld mag dienen vanuit Uw Liefde en alles wat U mij geeft hier op aarde mag inzetten voor Uw koninkrijk van Liefde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal