28 mei 2023

Waar kijk je naar?

Hebreeün 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Waar je naar kijkt, daar vul je je hart mee. Niet alleen je natuurlijk ook maar ook je geestesoog. Waar ben je op gericht. Wie bewonder je. Waar ben je bang voor.
Zie je gevaren, moeilijkheden en problemen? Welke werkelijkheid zie je? Er is een aardse en een hemelse werkelijkheid. En de hemelse staat boven de aardse.
Kijk je naar je ziekte of zie je op naar Jezus de Geneesheer,
Kijk je naar financiele problemen of zie je op naar de God van wie al het zilver en goed is. De God die voorziet in alles wat we nodig hebben.
Kijk je naar je problemen of zie je op naar Jezus die alle macht heeft op hemel en op aarde en Zijn leven heeft gegeven om ons te helpen?
Onze ogen worden vaak getrokken naar de problemen. We moeten onze ziel de opdracht geven te zien op Jezus. Hij zal onze ogen openen zodat we een heel andere werkelijkheid gaan zien van waaruit de oplossing en overwinning zal komen.

Kolossensen 2:17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.

Gebed

Heer Jezus,

U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Uw werkelijkheid staat boven mijn werkelijkheid. Vergeef mij dat ik mijn ogen zo vaak richt om mijn eigen kleine werkelijkheid en mij voedt met verkeerde dingen. Vergeef mij dat ik zo vaak in beslag wordt genomen en geïntimideerd wordt door omstandigheden doordat ik mij daarop richt.
Raak mijn ogen aan opdat zij een andere werkelijkheid mogen zien, opdat mijn ogen U mogen zien in Uw volle heerlijkheid en opdat mijn ogen Uw koninkrijk mogen zien boven mijn kleine beperkte werkelijkheid.
Ik bid dat Uw koninkrijk in mijn leven zal komen en wonderen in mijn leven mogen gebeuren tot Uw eer.
Help mij mijn ogen op U gericht te houden in mijn omstandigheden en wonderen te verwachten.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button doneer nu