28 maart 2020

Hulp vragen

Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Johannes 15:5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Het liefst doen we de dingen zelf en hebben we geen hulp nodig. Hulp vragen is in onze ogen vaak een teken van zwakheid. Niks is minder waar. Het is juist onze ego, onze trots die ons belemmert te stappen in het grote plan van God en ons te laten meevoeren met Zijn Liefde. Het is juist de erkenning dat we het zelf niet kunnen die de eerste stap is naar een liefdesrelatie met God. De erkenning volledig afhankelijk te zijn van God maakt je niet zwak maar juist sterk. Het brengt je precies in die houding die nodig is om vanuit de afstemming met God te kunnen leven. Mensen die God niet nodig denken te hebben kan God ook niet helpen. Jezus zegt het zo.
Marcus 2:17 En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Zelfs Jezus was volledig afhankelijk van God de Vader en kon niets vanuit Zichzelf doen wat betreft het bouwen aan Gods koninkrijk.
We kunnen veel vanuit onszelf doen maar het heeft geen eeuwigheidswaarde. Pas als we dingen doen vanuit Gods liefde, vanuit onze relatie met Hem, vanuit een nederige houding van afhankelijkheid, dan bouwen we aan Gods koninkrijk.

Marcus 2:17 En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent zo liefdevol en trouw. U bent zo vol genade en goedheid.
Vergeef mij mijn hoogmoed en trots. Vergeef mij dat ik door mijn woorden en daden en houding zo vaak laat merken dat ik U niet nodig heb. Help mij te erkennen dat ik vanuit mijn ego niks kan doen wat iets bouwt aan Uw koninkrijk. Help mij mezelf afhankelijk op te stellen en leer mij te leven vanuit Uw Liefde en vanuit Uw kracht. Leer mij mijn ego en trots te laten sterven en me in nederigheid te openen voor Uw Liefde, genade en kracht. Leer mij een dienstbaar leven te leiden in de kracht van Uw Liefde opdat mijn leven vruchtbaar mag zijn en mijn vruchten mogen blijven tot in eeuwigheid.
Jezus, U bent mij hierin voorgegaan. Ik wil U volgen op deze weg. Help mij en geef mijn kracht door Uw Heilige Geest.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal