Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 37 gasten en geen leden online

Jezus gezag over ziekte?

Jezus geneestElke vorm van ziekte is een aanslag op ons leven. Het ontneemt ons kracht en energie en vaak ook een stuk van onze levensvreugde. Iemand van wie je houd wens je nooit ziekte toe. God is Liefde en in Hem is in het geheel geen duisternis. Ziekte kan daarom nooit van God komen of in Hem als zijn oorsprong hebben. Er is in Gods koninkrijk geen ziekte en Hij kan het daarom ook aan niemand geven! Ziekte gaat altijd in tegen Gods scheppingsorde. Het is een aanslag op Zijn Liefde.
Toen Jezus rondwandelde op aarde om Gods koninkrijk te openbaren zie je dan ook dat Jezus iedereen genas die tot Hem kwam voor genezing.
Mattheüs 4:23 En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.
Ziekte maakt nooit deel uit van Gods plan voor ons leven en is nooit nodig voor onze geestelijke groei. Anders zou Jezus nooit iedereen hebben genezen en zijn volgelingen de opdracht hebben gegeven dit ook te doen.
Als ziekte Gods wil zou zijn dan moeten we ook niet proberen beter te worden door naar de dokter te gaan. We gaan dan immers tegen Gods wil in. Dan is heel de medische wetenschap uit den boze. Dat is natuurlijk onzin. Als we proberen mensen te helpen beter te worden dan is dat altijd naar Gods wil.
Mattheüs 10:1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.
Het gezag van Jezus over ziekte is absoluut. Er is geen ziekte of kwaal die Hij niet kan of wil genezen. Het doel van Jezus is om ons te genezen naar geest, ziel en lichaam zodat we weer gaan wandelen in Gods oorspronkelijk plan.
Johannes 10:10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Ziekte is wel vaak een signaal in ons leven die aangeeft dat we dingen in ons leven moeten veranderen. In die zin kan ziekte ons dichter bij God brengen.
Ziekte is ook vaak het gevolg van ons deel hebben aan het groter geheel. In dat geval wil God ons gebruiken tot genezing voor dat groter geheel door ons aan te sluiten aan Gods helende werking.
Omdat ziekte vaak een impuls is om God te zoeken waardoor we er rijker van worden zien veel mensen hun ziekte als een geschenk van God. Ziekte brengt een correctie aan in ons leven voor hen die daarvoor open staan.

Hoewel Jezus ons instantelijk kan en wil genezen is Jezus er in eerste instantie op gericht onze geest te genezen zodat we weer in contact met God kunnen komen.
Door de krachtenvelden in deze wereld lukt het ons nog niet altijd om ons open te stellen voor deze instantelijke genezende kracht van God.
Als we onze geest laten genezen door vergeving te ontvangen via Jezus en ons in contact laten brengen met God, kunnen we samen met Jezus Zijn genezende en herstellende kracht verder laten werken in onze ziel en lichaam en door ons heen naar anderen toe.