Week boodschap

Het innerlijk paradijs

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 45 gasten en geen leden online

Jezus gezag over de natuur.

Jezus over waterVanaf het begin heeft God de mensheid de opdracht en verantwoordelijkheid gegeven om vanuit Gods Liefde de aarde te beheren en haar te onderwerpen onder Gods gezag. God heeft de aarde aan ons als leerschool gegeven om te groeien in verantwoordelijkheid, Liefde en gezag.
Gen 1:28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
Door van God weg te lopen hebben we er met elkaar een puinhoop van gemaakt en zijn we ons goddelijk gezag kwijtgeraakt. We proberen dit nu te compenseren door wetenschappelijke, kunstmatige technieken maar dat was niet de oorspronkelijke bedoeling van God. Adam en Eva hadden deze technieken nog niet maar hadden wel gezag van God gekregen en leefden in diepe verbinding met God waardoor er een volmaakte harmonie heerste en de schepping in evenwicht was.
Door de Bijbel heen zien we dat God boven de natuurwetten staat en deze uitschakelt als dat nodig is om de nood van Zijn kinderen te ledigen. God doet de zon stilstaan, laat water uit een rost komen, laat een bijl drijven, laat brood uit de hemel regenen, maakt een pad door de zee, dooft de hitte van het vuur, laat een ezel praten, enz..
Dit zijn geen sprookjes maar goddelijk ingrijpen in de natuur. Deze wonderen gebeuren vandaag de dag nog steeds over de hele wereld daar waar mensen God oprecht en intens aanroepen in hun nood, of daar waar gelovige geleerd hebben te handelen in het gezag van Jezus.

Jezus heeft dit goddelijk gezag over de natuur weer teruggebracht bij de mens.
Jezus liep over het water, Hij stilde de storm met Zijn woord en de zee ging liggen, Hij veranderde water in wijn, vermenigvuldigde brood voor de hongerige, Hij liet symbolisch een boom verdorren, gaf een vis de opdracht een muntstuk op te rapen en aan de discipelen te geven om de belasting te betalen, Jezus wekte verschillende mensen op uit de dood.
Door het geloof in Jezus hebben we dit goddelijk gezag weer terug gekregen. Het is nu aan ons om onder Gods leiding weer te gaan leven volgens Gods oorspronkelijk plan.
Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;

Ik geloof niet dat God wil dat we als een soort tovenaars door het leven gaan maar ik geloof wel dat we ons geestelijk gezag mogen uitoefenen op de schepping en dat we vanuit verbinding met God van Hem wijsheid en inzicht ontvangen om problemen op te lossen en de aarde te beheren. En indien nodig zullen er wonderen gebeuren om datgene voor elkaar te krijgen wat op natuurlijke wijze niet zou kunnen.