Week boodschap

Het innerlijk paradijs

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 226 gasten en geen leden online

Drie eenheid

drie eenheidHet wezen van God is voor ons mensen niet te doorgronden. We moeten accepteren dat er altijd mysteries overblijven omdat wij nu eenmaal zeer beperk zijn in ons bevattingsvermogen.
Als we proberen een beeld te vormen van wie God is dan schiet dat altijd tekort. God is altijd veel groter, mooier, heiliger, machtiger, liefdevoller enz dan we kunnen beseffen.
Efeziërs 3:20-21 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
Als ik hieronder het wezen van God probeer te omschrijven dan is het vanuit diepe nederigheid omdat ik besef nog maar een fractie te begrijpen van het wezen van God. Toch overweldigd God mij in dit klein stukje weten al met Zijn Liefdevolle aanwezigheid en ieder klein stukje diepere openbaring brengt breng mij in diepe aanbidding voor Gods troon.
God is Liefde en Liefde bestaat nooit in Zichzelf omdat Liefde zichzelf niet zoekt. Dat God Liefde in Zichzelf heeft bewijst dat er polariteit, verschillende krachtvelden in God zijn die elkaar in volkomen harmonie dienen in volmaakt Liefde.
Toen God de mens naar Zijn beeld schiep, schiep Hij de mens als man en vrouw. God schiep het huwelijk met als bedoeling dat man en vrouw in volmaakte harmonie elkaar in liefde zouden dienen en zo een eenheid zouden vormen die een stukje van het wezen van God zou weerspiegelen.
God weerspiegeld Zichzelf in de schepping. In de schepping zien we ook steeds dat wat wij ervaren en waarnemen is opgebouwd uit samenwerking van verschillende elementen. bv.

Licht: Wit licht bestaat uit energie, trillingen van verschillende golflengten. Er zijn drie basiskleuren rood, groen en blauw die als ze in gelijke hoeveelheid worden gemengd, wit licht vormen.
rgb
Moleculen: Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof dat nog de eigenschappen van deze stof bevat. Bijvoorbeeld een watermolecuul of een kernhelium molecuul. Deze moleculen zijn weer opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen. De protonen en neutronen vormen de kern en zitten aan elkaar vast. De elektronen draaien in een cirkel om elkaar heen. In dit beeld zouden de neutronen en protonen God en Jezus kunnen voorstellen en de elektronen die zich meer vrij bewegen de Heilige Geest. Met elkaar echter geven ze vorm aan het molecuul.


Water: Water bestaat uit drie verschillende verschijningsvormen: ijs, water en damp. Hoewel deze drie verschijningsvormen verschillende eigenschappen hebben, bestaat ze toch steeds uit watermoleculen.

Mens: De mens bestaat uit een geest, ziel en lichaam. Hoewel deze drie elementen een duidelijk te onderscheiden functie hebben lopen ze toch in elkaar over en voelen we ons pas gelukkig en functioneren optimaal als deze drie met elkaar in harmonie zijn.

Hoewel bovenstaande voorbeelden natuurlijk niet volledig het wezen van God weergeven, laat het toch zien dat een eenheid steeds weer opgebouwd is uit verschillende elementen. God is volmaakt één en bestaat toch uit drie personen. Ieder persoon is volmaakt God maar heeft toch een eigen persoonlijkheid, functie en karakter. God is niet individualistisch of egoïstisch maar is een God van liefdevolle samenwerking vanuit een dienende houding. Heel de schepping weerspiegeld dat principe. De elementen hebben elkaar nodig om in stand te blijven.

God nodigt de mens uit om deel te krijgen aan deze volmaakt eenheid in Liefde zodat ook wij opgenomen worden in het wezen van God door Jezus Christus.
Kolossensen 2:9-10 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
Johannes 17:22-23 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.