Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 96 gasten en geen leden online

christus bewustzijnIn de spiritualiteit wordt er veel gesproken over het ontwaken van het 'Christusbewustzijn'. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld?

We leven in een tijd van overgang. Ons bewustzijn gaat naar een nieuw niveau. Steeds meer mensen worden zich bewust van onze goddelijke oorsprong. Kennis neemt toe in wetenschap en spiritualiteit en deze twee gebieden lijken elkaar te naderen.

Je kunt cursussen volgen om te groeien in christusbewustzijn of dat dit christusbewustzijn in je wakker wordt gemaakt. De christus energie moet worden vrijgezet zodat de liefdesenergie in ons zich kan ontwaken en de godsvonk die in een ieder van ons aanwezig is, zich kan ontwikkelen.

Waarom wordt dit christusbewustzijn genoemd?

Volgens deze spirituele beweging heeft Jezus Christus dit christusbewustzijn ten volle in zichzelf laten stromen en is zo een voorbeeld geworden voor de mensheid.
Jezus was gewoon een mens zoals jij en ik die zich spiritueel heeft ontwikkeld en verlicht is geworden door deze christus energie.  Sommige gaan nog een stap verder en zeggen dat Jezus door zijn sterven aan het kruis deze christusenergie heeft vrijgezet voor de hele mensheid.

Het komt eigenlijk hier op neer dat de mens ten diepste goddelijk is maar dat de mens zich dat weer moet herinneren. De goddelijke bron moet weer ontsloten worden in onszelf.

Deze gedachte lijkt heel mooi en heeft paralellen met wat Jezus leert. Als je deze gedachte echter dieper gaat onderzoeken kom je toch grote en diepgaande verschillen tegen met het onderwijs van Jezus zelf.

Als we de Bijbel openslaan en kijken waar de ellende van de mensheid begon, heeft dat juist hiermee te maken.
De mens, Adam en Evan, werden verleid om als God te zijn door de slang nota bene.
Gen 3:4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn

 

kundalini energieJuist dit verlangen om als God te zijn heeft de mens verleid tot zonde waardoor de verbinding met God is verbroken. De slang, die de mensheid heeft verleid om als God te zijn, is met name binnen de new age en spiritualiteit een belangrijk symbool. Denk bijvoorbeeld maar aan de kundalini energie die wordt uitgebeeld als twee slangen.

 

Christusbewustzijn is ego gericht.

De gedachte van het chritusbewustzijn en de liefdesenergie koppelt ons los van een relatie met een persoonlijke en levende en liefhebbende God en Schepper.
Het christusbewustzijn is niet relatie gericht. Jezus is niet langer de Minnaar van onze ziel die Zijn leven voor ons heeft gegeven maar Jezus is in deze gedachte niet meer dan een bijzondere man, een voorbeeld om na te kundalini1volgen.

Het christusbewustzijn is eigenlijk een soort spirituele zelfbevrediging. Je hebt er geen relatie voor nodig. Je kunt het helemaal zelf, alleen. Je hebt God niet nodig, je bent immers zelf God. Je hebt geen verlossing nodig van Jezus, je kunt immers jezelf verlossen. Je hebt geen God buiten jezelf nodig. Je hebt God volledig in jezelf.

 

Mensen die met christusbewustzijn bezig zijn beseffen vaak niet dat het absuluut niks met de boodschap van Jezus te maken heeft.
Het je bewust worden van je goddelijke oorsprong en je goddelijke bestemming is een heel mooi en zuiver proces. We kunnen en mogen dit echter niet los zien van onze God en Schepper die tot het uiterste is gegaan om ons te helpen in onze goddelijke bestemming te komen.
Jezus onderwijs ons dat Hij in onze plaats aan het kruis sterft, om in onze plaats de schuld, de zonden, de gevolgen van onze verkeerde daden, te dragen en de vloek op Zich te nemen. Jezus is niet een verlicht mens, Hij is een mensgeworden God.
Jezus moest de weg van lijden gaan en Hij moest onschuldig veroordeeld worden tot de dood om onze ziel te kunnen reinigen zodat we de Heilige Geest kunnen ontvangen door wedergeboorte.
Deze Heilige Geest is niet de christusenergie. De Heilige Geest wordt de plaatsvervanger van Jezus genoemd.
De Heilige Geest is een Persoon.
Het ultieme doel van goddelijke bestemming is niet verlichting maar relatie met God.


Bij Jezus en de Heilige Geest gaat het juist om relatie.

jezus bruidDe Heilige Geest brengt ons in verbinding met God de Vader en Jezus Christus die in de Hemel zijn.
Het is een liefdesrelatie.
Het christendom in de pure vorm is een relatie godsdienst.
Wij zijn met elkaar verbonden in Gods Liefde. We zijn een grote familie. We hebben elkaar nodig. We hebben verlossing nodig van Jezus. We zijn afhankelijk van onze hemelse Vader die liefdevol voor ons zorgt.
Wij als persoon zijn belangrijk.
Jezus houdt van ons. Wij zijn Zijn Bruid.
Wij zijn van Hem en Hij is van ons.
Dat is geen spirituele zelfbevrediging maar een eenwording vanuit LIEFDE in een liefdesrelatie die voor eeuwig duurt. Het grote thema van de Bijbel is niet geestelijke verlichting maar de ultieme liefdesrelatie, tussen God en de mens. Geen ego gerichte zelfverwezenlijking maar groeien in een liefdevolle relatie met God onze Schepper.