Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 35 gasten en geen leden online

In de afgelopen 20 jaar heb ik veel dingen onderzocht op spiritueel gebied. Ik heb mooie waarheden gevonden die universeel zijn en te vinden zijn in veel godsdiensten en spirituele paden. Maar wat mij steeds opviel is dat Jezus met kop en schouders uitsteekt boven elke spiritueel leider die ik heb bestudeerd. En ik heb de dingen met een heel open mind onderzocht. Hieronder mijn bevindingen waarom geen enkel spiritueel leider kan tippen aan Jezus en waarom Jezus zo bijzonder is.

 • Jezus bracht niet alleen de boodschap van liefde maar Hij leefde zelf de Liefde en gaf het ultieme bewijs van Liefde door zichzelf als Offer voor de mensheid te geven.
  Jezus is niet vermoord. Hij wist dat Hij zou sterven. Hij gaf vrijwillig zijn leven. Het bewijs daarvan is dat Hij de discipelen heeft voorbereid en de avond voordat hij werd opgepakt doodsangsten heeft uitgestaan omdat Hij wist wat Hem zou overkomen terwijl de arrestatie in het diepste geheim werd voorbereid en Jezus het onmogelijk kon weten
 • Jezus is als Zoon van God geboren als een kwetsbaar mens in Bethlehem in de voederbak. Hij koos ervoor te komen in diepe kwetsbaarheid en ons een voorbeeld te zijn in dienstbaarheid.
   
 • Jezus leefde geen excentriek leven als spiritueel leider maar leefde een leven wat we allemaal kunnen leven. Hij genoot van eten en drinken, ging naar feesten, was onder de mensen, ging om met hoeren en tollenaars en zondaars en was heel toegankelijk voor iedereen. Je hoefde geen audiëntie te doen.Toen de leerlingen van Jezus moeders met kinderen tegenhielden nam Jezus hen dat zeer kwalijk.
  Markus 10:14  Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
   
 • Jezus is vanaf zijn geboorte volmaakt. Hij is de enige mens op aarde van wie geen zonden bekend zijn. Jezus was zonder zonde vanaf zijn geboorte. Hij heeft geen weg hoeven af te leggen voor verlichting. Hij was verlicht vanaf geboorte. Van alle spirituele leiders die we kennen weten we fouten en zonden.
  Jezus is geboren uit een maagd, ontvangen door de Heilige Geest. Daardoor was Hij vrij van de erfzonde. Er is geen mens voor of na Hem die op deze wijze geboren is.
   
 • Jezus vertelt niet over de weg en de waarheid tot God. Hij zegt van zichzelf dat Hij de Weg en de Waarheid is.
  Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
   
 • Jezus bracht geen ingewikkelde boodschap die alleen begrepen kan worden door intense studie en meditatie. Jezus bracht een boodschap die door kleine kinderen begrepen kon worden.
  Lukas 18:17  Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.
   
 • Jezus heeft ons geen leer tot verlichting achtergelaten die wij ons door discipline eigen moeten maken. Jezus is opgestaan uit de dood en leeft in ons midden om ons bij de hand te nemen en ons voor te gaan en te ondersteunen om de weg van de Liefde te bewandelen hier op aarde. Jezus heeft Zijn Heilige Geest gezonden die in ons wil wonen waardoor we diepe verbinding en intimiteit met Jezus kunnen ervaren. Hij is dus niet een bijzonder mens die ter inspiratie is maar Hij is in ons midden om ons te helpen.
   
 • Jezus stelt Zich gelijk aan God en is de openbaring van God in ons midden volgens eigen zeggen. Hij zegt. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
  Johannes 14:9  Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?
   
 • Jezus stond boven de natuurwetten. Hij liep op water, stilde de storm, vermenigvuldigde brood en vis, veranderde water is wijn.Jezus had absoluut gezag over boze geesten. Hij dreef deze uit met Zijn woord.
   
 • Jezus had het vermogen om zieken te genezen. Hij genas alle zieken die bij Hem kwamen. Zelfs de duivel moest Jezus erkennen als zoon van God.
  Markus 5:7  en zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt.
   
 • Jezus biedt ons vergeving aan zonder dat we er iets voor hoeven te doen. Geen voorwaarden, geen regels, geen weg tot verlichting, geen meditatie oefeningen, geen zelfverloochening. Alleen erkenning van zonden en aanvaarden van vergeving in dankbaarheid.
  1 Johannes 1:9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
   
 • Jezus biedt ons rust en innerlijke vrede aan waar we niks voor hoeven te doen dan alleen ons overgeven aan Zijn Liefde, Zijn vergeving aanvaarden en Hem volgen. Hij wil ons leiden op ons levenspad en beloofd innerlijke rust en vrede vanaf dag een.
  Mattheüs 11:28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Mocht jij een spiritueel leider kennen die gelijkwaardig of beter is dan Jezus volgens bovenstaande punten laat het me dan weten. Dan ga ik zijn leven bestuderen. Ik heb uiteraard niet alles kunnen bestuderen.
Maar ben je onder de indruk en wil je meer van deze Jezus weten. Lees dan verder op mijn site of ga zelf in gesprek met Jezus en onderzoek Zijn leven in de Bijbel.