Week boodschap

Meditatie om rust en vrede te ervaren temidden van stormen in je leven

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 389 gasten en geen leden online

Groeien door tegenslag en lijden heen.

God heeft slecht één doel met ons. Dat is dat we steeds meer het karakter van God  gaan uitstralen. In zuiverheid, reinheid en heiligheid maar ook in kracht en vreugde. Ofwel, dat onze goddelijke potentie tot volle bloei komt. God heeft de aarde geschapen als leerschool om te groeien in Godsvrucht om uiteindelijk in de volgende fase in de hemelse sferen te groeien tot volle wasdom.
Hier op aarde is ons doel dus niet om zeer voorspoedig te zijn in alles, om rijkdom te verwerven en alles te krijgen wat ons hart ons ingeeft. Het hogere doel is om geestelijk te groeien. Daar zijn lessen voor nodig. Tegenslag, beproevingen en lijden maken deel uit van onze karaktervorming. Jezus zelf vergelijkt het met een snoeiproces.

Joh 15: Jezus zei: "IK BEN de echte wijnstruik en mijn Vader is de wijnboer. 2  Elke tak aan Mij waar geen vruchten aan groeien, haalt Hij weg. Elke tak waar wel vruchten aan groeien, snoeit Hij. Hij maakt hem schoon van alles wat daar niet mag groeien. Zo gaan er nog meer vruchten aan die tak groeien.

In bovenstaande tekst lezen we dat als we in verbondenheid met Jezus vrucht willen dragen dat God ons dan zal snoeien met als doel dat we meer vrucht gaan dragen. Een tak die geen vrucht draagt die vraagt veel tijd en energie waardoor andere takken die wel vrucht dragen minder levenskracht ontvangen om veel vrucht te kunnen dragen. Daarom zijn er beproevingen en tegenslagen in ons leven nodig om te voorkomen dat verkeerde takken in ons leven teveel ruimte gaan krijgen. Ons ego vraag heel veel aandacht, tijd en energie van ons. Als we daar aan toegeven gaat al onze tijd en energie naar dingen en activiteiten die geen vrucht dragen voor God.

Jac 1: 2-4 Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zal je geloof sterker worden. Zo zul je een volwassen geloof krijgen en zul je altijd het goede doen.

God wil dus dat ons geloof sterker wordt en dat we vrucht dragen. En die vrucht heeft te maken met ons karakter. De vrucht waar God naar uitziet wordt beschreven in Galaten.

Galaten 5: 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Hoewel God zeker als een liefhebbende Vader het goede met ons voorheeft heeft God een andere focus op wat goed is dan wij. Wij willen graag gezond zijn, voorspoedig, zonder problemen en angsten en zorgen zijn met liefdevolle mensen om ons heen. God weet echter dat dit alleen mogelijk is als we zelf van binnen rein en zuiver zijn. Zolang we zelf nog reiniging en heling nodig hebben zal God dingen toelaten in ons leven die de diepste dingen van ons hart aan het licht brengen opdat daar heling en zuivering kan plaatsvinden. En daar zijn juist moeilijkheden voor nodig. Want juist in moeilijkheden, omgang met irritante en lastige mensen, tegenslag en lijden komen de diepste dingen van ons hart openbaar. God heeft het volk Israel 40 jaren door de woestijn geleid om het voor te bereiden op het beloofde land. Hij was bij hen maar het was een tijd van vorming.

Deuteronomium 8:2  Denk aan alles wat er in deze 40 jaar in de woestijn is gebeurd. De Heer God wilde dat jullie ontzag voor Hem zouden leren hebben. Daarom heeft Hij jullie getest. Hij wilde weten hoe jullie hart was. Hij wilde weten of jullie je aan al zijn wetten en leefregels zouden houden of niet.

Als je echt Godsvruchtig wil leven en wil groeien in zuiverheid en heiligheid naar Gods beeld zul je dus altijd getoetst en beproefd worden. Hoe meer hardleers je bent des te vaker moet je de les overdoen. Als je door moeilijk periodes heen gaat wil dat niet zeggen dat God niet van je houdt. Het wil ook niet zeggen dat God die moeilijkheden gestuurd heeft. Het gaat erom dat we bereid zijn om onze lessen te leren in alle omstandigheden. Soms komen moeilijkheden op ons pad door onze eigen schuld. Soms door de schuld van anderen en soms omdat God heel bewust dingen toelaat om ons te testen. Maar in alle gevallen gaat het erom dat we laten zien dat we willen leren en bereid zijn te veranderen naar Gods beeld. Geef nooit de omstandigheden, de ander of God zelf de schuld. Zoek steeds hoe je kunt groeien in de huidige omstandigheden in je leven zodat je de omstandigheden kunt overstijgen en naar het volgend niveau kunt groeien.
De omstandigheden bepalen niet wie we zijn. Hoe we met omstandigheden omgaan laat zien wat er in ons hart is.
De mooiste mensen zijn mensen die door lijden en tegenslag heen zijn gegaan en daardoor een mooier mens zijn geworden.
Mensen die op een goede manier met moeilijkheden zijn omgegaan in hun leven zijn liefdevol, begripvol, vrij van oordeel, zachtaardig, geduldig en vriendelijk. Ofwel. Ze dragen het karakter van Jezus.