Week boodschap

Meditatie om rust en vrede te ervaren temidden van stormen in je leven

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 333 gasten en geen leden online

Koninkrijk van God in ons hart


Het koninkrijk van God bestaat niet uit tekenen en wonderen of andere uiterlijke dingen zoals voorspoed, succes, eer of macht. Het koninkrijk van God manifesteert zich altijd via het hart. Uiterlijke aardse omstandigheden zijn slechts een expressie van een innerlijke werkelijkheid. Wij zijn geneigd om ons steeds bezig te houden met die uiterlijke werkelijkheid en het koninkrijk van God te gebruiken om die uiterlijke werkelijkheid te veranderen door middel van gebed of het toepassen van Bijbelse principes of door positief denken en/of spreken. Maar dat is precies verkeerd om. Dan is onze gerichtheid nog steeds aards. Jezus leert ons om niet het aardse te zoeken maar de dingen van het koninkrijk van God. Als we dat doen wordt als vanzelf alles gecreëerd in het aardse wat we nodig hebben.

Matth 6: 31  Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32  Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Als we bezig zijn met de dingen van God gaat ons denken, spreken en handelen automatisch veranderen en komen we in een stroom van God zegeningen zonder dat we daar specifiek voor hoeven te bidden. Als we dan toch iets tegenkomen in ons aardse leven waarin we inzicht, wijsheid en ingrijpen van God nodig hebben kan ons gebed heel eenvoudig zijn en kort omdat we in geloof en vertrouwen leven met God. We hoeven God niet langer te overtuigen iets voor ons te doen of eerst ons geloof op te bouwen. We wandelen al in geloof en vertrouwen vanuit een diepe verbinding met God. Als er moeilijke omstandigheden in ons leven zijn dan moeten we ook niet al onze tijd en energie gaan steken in het bidden voor veranderingen maar kunnen we veel beter onze tijd en energie steken in het verdiepen van onze relatie met God. Van daaruit komt het wonder wat we nodig hebben als vanzelf.

Johannes 15:7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Bij gebedsverhoringen gaat het dus niet zozeer om dat we intens, langdurig en met geloof bidden maar of ons gebed verhoord wordt hangt met name af van de intensiteit van onze relatie met God. God is een God van relatie. Vanuit een liefdevolle hartsrelatie met God komen verhoringen als vanzelf en vaak al voordat we onze wensen bekend hebben gemaakt. Want God kent onze wensen al voordat we deze bekendmaken. Als we God echter benaderen als een Brandweer om onze brandjes te blussen als het weer eens helemaal fout is gegaan, dan is God ook altijd bereid om te komen maar ervaren we geen liefdevolle relatie met God en zullen we Zijn liefde niet ervaren in de alledaagse kleine dingen van het leven. Juist vanuit een liefdesrelatie ontstaat er een diep delen en zal God ons verrassen in Zijn liefde met de vervulling van onze kleine en grote wensen die diep in ons hart leven.

Psalmen 37:4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Als we eenmaal gaan begrijpen dat het allerbelangrijkste in ons leven is het onderhouden en verdiepen van onze relatie met God vanuit het hart, dan vallen er heel veel zorgen, angsten en lasten van onze schouders af want onze relatie met God is onafhankelijk van aardse omstandigheden. Zowel voorspoed als tegenslag, zegen en lijden zijn voedingsbodems waarin onze relatie met God zich kan verdiepen. Het zijn niet de uiterlijke omstandigheden die laten zien hoe onze relatie met God is maar de wijze waarop we met deze omstandigheden omgaan laten zien dat Gods liefde in ons hart groeit.

Als je hart vol is van Gods Liefde kan er nooit iets slechts uit je mond of uit je handen komen.

Lukas 6:45  Net zo haalt een goed mens goede dingen tevoorschijn uit de goede voorraad in zijn hart. Maar een slecht mens haalt slechte dingen tevoorschijn uit de slechte voorraad in zijn hart. Want iemands woorden verraden wat er in zijn hart is."

Nu denk je wellicht. Hoe kan ik nu steeds met Gods koninkrijk bezig zijn? Ik moet toch met beide benen op deze aarde staan? Ja zeker. Dat is ook de bedoeling. God heeft ons een lichaam, gaven en talenten gegeven om Gods koninkrijk hier op aarde via ons lichaam, gaven, talenten en mogelijkheden die God ons geeft, zichtbaar te maken. Het is de bedoeling dat je dat doet met vreugde en blijdschap met een dankbaar hart. Genieten van het leven en alle mooie dingen die God ons geeft en ondertussen steeds zoeken hoe we Gods Liefde kunnen doorgeven via ons aards bestaan. Dus onze Bron van waaruit we leven is uit God. Ons levensdoel komt van God. We ambiëren geen rijkdom, eer of macht maar we verlangen Gods Liefde tot expressie te brengen hier op aarde en voor Hem vrucht te dragen. En ondertussen mogen we optimaal genieten van alle goede dingen hier op aarde en Hem de dank geven in ons hart.

1 Timotheüs 4:4  Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: