Veel chronische ziekten zijn niet ontstaan in het lichaam maar in de ziel. Genezing moeten we dan ook niet alleen zoeken in lichamelijke behandeling maar ook in het onderzoeken van onze ziel.

Het lichaam van de mens is een fantastisch apparaat met een geweldig herstellend vermogen. Ons lichaam is zo geschapen dat het zichzelf in de meeste situaties weer kan herstellen bij beschadiging. Dit werkt wonderbaarlijk mooi. Daarom dat de meeste ziekten en beschadigingen soms met kleine ondersteuning volledig tot herstel komen.
Een ziekte is een verstoring in het evenwicht. Is die verstoring te ernstig of zit de verstoring dieper dan het lichaam dan kan het herstel slechts heel moeizaam of helemaal niet op gang komen.

Het probleem van de reguliere gezondheidszorg is dat ze meestal enkel kijken naar de symptomen en die proberen te bestrijden maar niet of nauwelijks kijken naar de oorzaak. Ligt de oorzaak in een ander gebied dat waar de specialist in is opgeleid dat wordt je al snel van het kastje naar de muur gestuurd of ze zeggen gewoon dat er niks aan de hand is en dat het probleem tussen de oren zit.

In de complementaire alternatieve geneeswijzen wordt vaak wel de zieke mens al geheel bekeken en is de benadering holistisch van aard. Met beseft daar meer dat het lichaam een geheel is en afhankelijk van de soort geneeswijze betrekt met al of niet ook de ziel/emoties of het energetisch lichaam bij het behandelplan.
Men beseft dat symptomen ergens vandaan komen en dat men op zoek moet gaan bij de basis van waaruit de verstoring is ontstaan. Wordt deze bron niet gevonden of weggenomen dan kan de kwaal niet goed genezen of zal steeds terug komen in al of niet dezelfde vorm.
De alternatieve geneeswijzen richten zich vaak op voeding, aanraking of maken gebruik van technieken die de energie banen in het lichaam weer in balans brengen. Toch raakt men hiermee ook niet de kern aan van het probleem.
De verstoring komt immers ergens uit voort. Het probleem ligt vaak op een geheel ander vlak.
Geest, ziel en lichaam zijn één geheel.
Het belangrijkste medicijn voor de ziel en daardoor ook voor het lichaam wordt niet of nauwelijks gebruikt door enig alternatief therapeut.
Dat medicijn heet Liefde.
De meeste zo niet alle verstoringen in de ziel die zich uiteindelijk ook gaan uiten in het lichaam hebben te maken met een gebrek aan liefde, erkenning, veiligheid, waardering, vergeving.
Onverwerkt verdriet, trauma's, zich niet geliefd en gewaardeerd voelen, negatief zelfbeeld, enz zijn interne spanningen die in ons systeem worden opgeslagen en zich uiteindelijk gaan uiten in ziekteverschijnselen.
Omdat dit onbalans zijn oorsprong in de ziel heeft en niet in het lichaam, kan het lichaam deze symptomen niet goed bestrijden en zo ontstaan er chronische ziekten.
Een beschadigde ziel en zwakke geest zijn veel ontvankelijker voor ziekten dan iemand die lekker in zijn vel zich met een krachtige geest.
Dus de ziel kan zelf ziekten ontwikkelen door opgehoopte spanning of de ziel kan het lichaam zo afzwakken dat het lichaam veel ontvankelijker wordt voor ziekten van buitenaf en deze moeilijker kan herstellen.
In beide gevallen is niet alleen behandeling van het lichaam maar ook behandeling van de ziel nodig.

De Bijbel is allang bekend met de wisselwerking tussen die twee.
Spreuken 17:22  Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

Het is opvallend dat als vrienden een verlamde man bij Jezus brengen dat Jezus deze man eerst verlost van zijn schuld voordat Hij hem genas van zijn lichamelijke verlamming. Je kunt dit verhaal lezen in Lukas 5:20
Jezus wist dat de bron van zijn verlamming zat in zijn schuldgevoel. Het schuldgevoel had hem helemaal lam gelegd. Door deze man van zijn schuld vrij te spreken kon deze verlamde man ook zijn genezing ontvangen.

Op dezelfde wijze liggen er achter chronische ziekten soms diepe pijnen in onze ziel die eerst heling nodig hebben voordat genezing kan doorbreken.
In ieder geval zal een gezonde geest en een gezonde ziel het lichaam veel beter kunnen ondersteunen in het genezingsproces.
Daarom is het ook zo belangrijk om je niet alleen blind te staren op lichamelijke genezing maar ook bewust bezig te zijn met innerlijke genezing.
En soms is er een direct verband tussen een trauma en zielepijn met de chronische kwaal.

Ook in de gebedsgenezing is het belangrijk dit onderscheid te maken. We kunnen God bidden voor genezing maar als de bron van de ziekte in de ziel ligt dan is daar eerst genezing voor nodig.
Soms kan genezing pas doorbreken als