Waarom treft het kwaad ook goede mensen?

De zon komt op voor de goede en de kwade mensen. Zo is het ook met het kwaad.
We leven in een verbroken wereld door de zondeval. Daar heeft iedereen mee te maken. Zowel goede als slechte mensen. Ziekte en ellende, lijden en onrecht is in de wereld en overkomt mensen los van goed of slecht gedrag. Alleen gaan goede mensen daar op een totaal andere manier mee om.
Lijden kan van goede mensen nog mooiere mensen maken en maakt van slechte mensen vaak nog slechtere mensen.
Daarnaast is Jezus gekomen om ons een weg uit het lijden te wijzen. Hier op aarde mogen we al in Zijn naam elkaar helpen het lijden verlichten door elkaar te dienen in liefde en de genezende kracht van Jezus door te geven in Zijn naam. Uiteindelijk hebben we de geweldige overtuiging, belofte en uitzicht dat het lijden eens volledig voorbij zal zijn en we samen met Jezus zullen leven in een wereld van volmaakte vrede en geluk.

Wat is de onvergeeflijke zonde ofwel de zonde tegen de Heilige Geest?

Veel gelovigen worstelen met de angst dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan en dus nooit meer vergeving kunnen ontvangen.
Deze angst is volledig onterecht. Er bestaat inderdaad een zonde die niet vergeven kan worden. Die wordt in de Bijbel beschreven en uitgelegd.
Hebr 6:4-6 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, 5  en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, 6  en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.
Hier wordt dus beschreven dat iemand die bij volle bewustzijn van de liefde en kracht van God en Zijn genade in Jezus Christus aangeboden, zich tegen God en Jezus keert, niet meer tot bekering gebracht kan worden.
Deze persoon wil dat ook niet!! Hij heeft zich immers bewust van God afgekeerd. Jezus staat nog steeds klaar met Zijn genade maar deze persoon wil er geen gebruik meer van maken. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. De genade van Jezus Christus in volle bewustzijn blijven afwijzen.
Iemand die bang is de zonde tegen de Heilige Geest te hebben begaan heeft deze dus per definitie niet begaan. Want deze angst getuigd van het verlangen om God te dienen. En iemand die zich bewust heeft afgekeerd heeft dat verlangen absoluut niet. Er staan veel verhalen in de Bijbel van mensen die na bewust gezondigd te hebben weer zijn terug gekeerd tot God. Denk aan David en Petrus. Bewust zondigen vanuit zwakte is iets anders als volledig bewust Gods genade en Jezus afwijzen. Bewust zondigen vanuit zwakte doet iedereen. Daar is Gods genade voor!

Ik heb muzikale gaven. Hoe kan ik muziek inzetten om mensen te helen?

Wat mooi dat je zo'n verlangen hebt om Gods Liefde door te geven met je gaven en talenten.
Muziek is inderdaad een heel mooi instrument om te helen. Heel de schepping is geschapen vanuit muziek/trillen.
Ik verdenk God ervan dat Hij de schepping geschapen heeft via muziek. In de Bijbel staat het Woord Gods. Maar Woorden zijn ook trillingen met betekenis Het zijn de snaren van de stembanden van God die betekenisvol klinken en daarmee de schepping tot aanzijn heeft geroepen. Het is niks anders dan muziek.
Wat belangrijk is voor jou bij het componeren en uitvoeren van je muziek dat je zelf heel diep afgestemd bent op God.
Koning David uit de Bijbel bracht veel tijd door met God. Zijn psalmen/liederen zijn nog steeds voor zeer velen tot zegen.
Wij hebben nog als grote voordeel dat we nu de Heilige Geest hebben ontvangen. David was ook bekend met de Heilige Geest maar niet zoals wij. De Heilige Geest was nog niet uitgestort en kon nog niet in mensen wonen.
Verlang je dat je zalving toeneemt in je muziek dan is het belangrijk om veel tijd door te brengen in Gods Liefde.
Want je kunt alleen datgene doorgeven wat je zelf hebt ontvangen.
Er is geen bepaald trucje of gebed voor. Uiteindelijk is het Gods Liefde door je muziek heen die mensen helend zal raken.

Hoe kan ik de ware liefde vinden...

De ware Liefde hoef je niet te vinden. Die IS er al. God IS Liefde en heeft Zijn ware Liefde gegeven in Zijn Zoon Jezus.
De ware Liefde van God hoef je alleen te aanvaarden in je hart.
De ware Liefde op aarde in de vorm van een mens/partner zul je nooit vinden. Mensen zijn niet volmaakt. De volmaakte partner bestaat niet en jij zelf bent ook niet volmaakt. Een volmaakt huwelijk of relatie bestaat daarom ook niet.
De volmaakte Liefde zit in je hart door Jezus. 
Je kunt de ware Liefde dan ook niet vinden. Je kunt de Ware Liefde wel zijn en uitdragen.
Je kunt ervoor kiezen jezelf te geven en te groeien in Liefde door dagelijks te kiezen voor de hoogste weg met Jezus. Je zelfzuchtige ego verlangens aan de kant te zetten en te kiezen voor Gods hoogste weg van Liefde.
Als je die weg bewandelt mag je er op vertrouwen dat Hij, de Minnaar van je ziel je diepste wensen zal vervullen.
In de mate waarin jij meer heel bent en meer vanuit die goddelijke Liefde leeft zul je in staat zijn een betere minnaar te zijn en zul je mensen aantrekken die op gelijk niveau zitten. Met de levenspartner die je dan aantrekt zul je een mooie liefdesrelatie kunnen opbouwen.
Een verwonde ziel trekt ook verwonde zielen aan. Daarom is werken aan je eigen heling ook belangrijk voor je toekomstige levenspartner en geluk.
Je kunt je pijn, eenzaamheid en leegte nooit vullen met een levenspartner. Je trekt dan juist precies de verkeerde mensen aan.
De basis van een duurzame liefdevolle relatie is de onvoorwaardelijke gevende liefde. Wat je geeft krijgt je altijd weer terug. Wat je neemt ben je kwijt.
Wat je ontvangt in liefde geef je weer door. Zo blijft het stromen.

Hoe denkt God over zelfdoding/zelfmoord?

Het mooiste geschenk wat God ons gegeven heeft is het leven zelf.
Helaas is dat leven door de zondeval soms verre van volmaakt en is het lijden soms zo groot dat sommige mensen geen uitweg meer zien.
En zonder Jezus en God is er dan helemaal geen hoop meer. Met Jezus is er altijd een weg uit maar ook als christen kan men wel eens helemaal tegen de muur staan. Als er dan ook geen mensen zijn die namens God hulp kunnen bieden is zelfdoding soms de enige weg die mensen nog zien.
Het blijft een demonische gedachte.
“Een dief komt niet dan opdat hij stele, slachte en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven en overvloed zouden hebben.” (Johannes 10:10 NLB)

Het is een leugen dat er geen hoop meer zou zijn. Bij God zijn alle dingen mogelijk.

1 Corinthiërs 13:13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Als kind van God zie ik zelfdoding dan ook nooit als een oplossing. Bovendien geloof ik dat je op een of andere wijze het probleem toch meeneemt. Uit de bijna dood ervaringen blijkt steeds weer dan mensen na zelfdoding een hel-ervaring krijgen. En dat is geen prettige ervaring en vooruitzicht. Mensen met deze ervaring doen daarna ook nooit meer een poging. Maar wellicht is die ervaring ook daartoe bedoeld.
Ik ga niet zeggen dat mensen na zelfdoding naar de hel gaan. Ik geloof in een genadig en begripvol God. Maar zelfdoding is wel een ernstige zonde tegen het leven waarbij de kans bestaat dat je met een hele negatieve emotie de dood in gaat. En die emotie neem je toch mee. De geest blijft immers voort leven.
Persoonlijk denk ik dat ook die mensen op een of andere wijze nog een kans krijgen om voor het leven te kiezen na de dood. Gods genade is zo groot dat ik me niet kan voorstellen dat het anders zou zijn. Ze kiezen meestal niet voor de dood maar weten gewoon niet hoe verder te leven. En als ik al begrip kan opbrengen voor mensen die voor zelfdoding kiezen. Hoeveel te meer onze Liefhebbende Vader in de hemel. Maar begrip wil nog niet zeggen dat het goed is of dat het lijden voorbij is na zelfdoding.
Voor mij is het nooit een oplossing maar mijn beeld van God is dat Hij zo vol Liefde en Genade is dat ik met goede hoop mijn vertrouwen op God stel dat ook zij die uit wanhoop zichzelf van het leven hebben beroofd, uiteindelijk toch in de liefdevolle armen bij God komen.