Welkom in mijn mailing bestand. In je mailbox ontvang je nu de brochure over goddelijke genezing.
Regelmatig ontvang je inspirerende en bemoedigende mails. Het is mijn verlangen je tot zegen te zijn en samen met jou te bouwen aan een liefdevolle wereld. Heb je vragen of kan ik je ergens bij helpen reageer dan gerust op je mail.

Onderstaande boodschap kreeg ik een poos geleden door en wil dit graag met je delen.

Mijn geliefde,

jesuslovedMijn liefde gaat naar je uit. Nog veel meer en dieper dan jij je kunt voorstellen. Mijn Liefde is zeer overvloedig en zonder afwijzing.
In mijn Liefde is geloof. Ik heb geloof in je. Ik geloof niet in mislukking. Ik geloof niet in nederlaag. Ik geloof niet in ziekte of kwaal, in armoede, tekort of onoplosbare problemen.
Alles is in Mij aanwezig om je te zegenen. Vertrouw slechts op Mij en op Mijn genade en liefde en je zult uitstijgen boven alles.
Niets en werkelijk niets wat in het verleden is gebeurd kan je tegenhouden in je bestemming te komen als jij er nu voor kiest in je bestemming te stappen die Ik voor je heb voorbereid in Mijn Liefde.
Ik ben er helemaal voor je. Ik zal je in Liefde ondersteunen en helpen. Ik zal je leiden en onderwijzen en mezelf aan je openbaren.jesuslove1Ik zal je de schatten van mijn koninkrijk tonen en deze met je delen.
Voor eeuwig zal ik er voor je zijn en je opnemen in mijn eeuwige Liefde.

Deze woorden komen uit het hart van Jezus voor jou.